ఈ 'అక్షరాలు'లోని కవితలు అణువు, అక్షరం, అక్షరణం శీర్షికలతో 'చినుకు', విశాలాంధ్ర', ప్రజాసాహితి' పత్రికలలో చాలా వరకు చోటు చేసుకున్నవే.

విశ్వశాంతి

పీడితులున్నంతకాలం సుత్తీ కొడవలి క్రాంతి పతాకం!

పీడకులందరించాక సుత్తీ కొడవలి  శాంతి కపోతం!!

...

తప్పు

చచ్చినాక కాల్చేది నిప్పు!

చచ్చేదాకా కాల్చేది అప్పు!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good