శ్రీ సయ్యద్‌ నూర్‌ మహమ్మద్‌ షాకీర్‌ తన అంధత్వాన్ని జయించి, మేనేజర్‌ ట్రయినర్‌గా తన విద్యార్థులకు విజయరహస్యాలను పంచుతున్నారు.

చదువులో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన షాకీర్‌ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎంబిఏ పూర్తిచేసిన తొలి అంధ విద్యార్గిఆ రికార్డు సృష్టించారు. ఎన్నో అవార్డులందుకున్నారు. ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తున్నారు.

...

నిరాశ నిస్పృహలను వీడి కొత్త ఉత్సాహంతో ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి ఈ పుస్తకం తోడ్పడుతుంది.

ఆటంకాలెన్నున్నా విజయం సాధించాలన్న మీ సంకల్పం బలపడుతుంది.

సమస్యలను సవాళ్ళుగా ఎలా స్వీకరించాలో ఆ సవాళ్ళను అవకాశాలుగా ఎలా మలచుకోవాలో నేర్చుకుంటారు.

పేజీలు : 88

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good