తెలుగునాట నవలల్ని విశేషంగా చదివింపచేసే అలవాటు చేసిన రచయితల్లో మాదిరెడ్డి సులోచన ఒకరు. ఆనాడు కాల్పనిక ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వారిలో ఈమె ఒకరు. ఊహాజనిత చిత్రణ కంటే వాస్తవిక జీవిత చిత్రణకు ప్రయత్నించారు.

వారసులు

తీయని కలలు కంటూ నిద్రపోతున్నది బాలామణి. యు ఫోమ్‌ పరుపు మీద కాదు. చింకి చాపపై పరిచిన బొంతమీద. ఆమె కలల్లోకి వచ్చేది రాకుమారుడు కాడు, జమీందారు కాడు. కనీసం అందమైన ఆరడుగుల సుందరాకారుడు కాడు. టీచర్‌ మార్తమ్మ కొడుకు విల్సన్‌. అంతకు ముందు రోజే పట్నం నుండి అతడు వచ్చినట్టు చెప్పింది టీచర్‌.

బాలామణి మామూలుగా తలుపుతట్టింది పాలు పోద్దామని.

'పరమ పితా, పరవినుతా!' అనే సన్నని గొంతుతో పాట పాడుతూ మార్తమ్మ కాదు తలుపు తీసింది, చారల పైజమా వేసుకున్న ఒక యువకుడు తలుపు తీశాడు. అతను నలుపేకాని నలుపులో నాణ్యత కనిపించింది బాలామణికి.

''ఎవరూ?''

''పాలు దెచ్చిన-'' అన్నది కంగారుగా. అతను సన్నగా నవ్వాడు. ఆమె హృదయం జల్లుమంది.

పేజీలు : 214

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good