తల్లి భూ దేవి...
యుద్ధం లేకుండా మనిషి మనలేడా అని హృదయాలను కదిలించేలా ప్రశ్నించే ఓ వృద్ధ మహిళ యుద్ధవ్యథ.
చింగీజ్‌ ఐత్‌మాతొవ్‌ రాజకీయ, సామాజిక, విప్లవోద్యమ సందర్భాల్లో జీవితాలను అద్భుతంగా ఒడిసిపట్టిన రచయిత. రష్యా సామ్రాజ్యంలో ఓ అనామిక ప్రాంతమైన కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ సోవియట్‌ యూనియన్‌లో కీలక దేశంగా ఆవిర్భవించిన పరిణామక్రమానికి ఆయన ప్రత్యక్ష సాక్షి.  అందుకే ఆయన రచనలు మధ్య ఆసియా జీవితాల్లో వచ్చిన మార్పులను సజీవంగా ఆవిష్కరిస్తాయి. రష్యన్‌, కిర్గిజ్‌ భాషలు రెండిటోనూ రాసిన ఐత్‌మాతొవ్‌ పలు దేశాల్లో కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ రాయబారిగా పనిచేశారు. 2008 జూన్‌ 10న జర్మనీలోని న్యూరెంబర్గ్‌లో కన్ను మూశారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good