Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Suprabhatam To Subha..

      ఈ పుస్తకం లో --- ఇష్టదేవత ప్రార్ధన ,స్నానము చేయు విధానము ,విభూతి ధారణ ,సుర్యస్తుతి ,తెల్సుకోధఘ క్షేత్ర విశేషములు ,ప్రయాణానికి నిష్హిధ వారములు ,పరమేశ్వర పూజ విధానము ,శ్రీ సూక్త విదానంతో శ్రీ లక్ష్మీదేవి నిత్య పూజ విదానము ,పురుష సూక్త విదానంతో షోడశోపచార పూజ విదానము ,ఇష్టదేవతా స్తోత్రావాలి విభాగం..

Rs.200.00

Sri Venkateswara Swa..

      సచిత్ర నిత్య పారాయణ గ్రంధం  ..

Rs.300.00

Sri Lakshmi Sahasran..

      ధార్మిక గ్రంధాల జాబితాలో సగర్వంగా చేర్చదగిన ఒక అపురూప పుస్తక రాజాన్ని మేము మీకు సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నాం! శ్రీ లక్ష్మి సహస్రనామాల వివరణ - స్తోత్ర భాష్యం అంత తేలికైన విషయం కాదు. పరిపూర్ణంగా వివరిస్తే వేయి పుటలకు పైగా విస్తరించగల మహాగ్రంధం అవుతుంది. అయితే మాకున్న పరిమితి దృష..

Rs.110.00

Sree Shiridi Sai Sac..

      ..

Rs.60.00

Sree Sai Leela Chari..

      ..

Rs.50.00

Sree Hanuman

      ..

Rs.300.00

Sree Bhagavadgeeta

      ..

Rs.300.00

Sadguru Saibaba Divy..

      తమ పద పద్మముల విశిష్టతను ఇలా వివరించారు బాబా . ఆద్యంతాలు లేని యీ పాదాలు పరమ పవిత్రమైనవి నాపై పూర్తి విస్వాసముంచు నీ కోరిక నెరవేరుతుంది. నాపై నీ ద్రుష్టి నిలుపు నేనూ నీ పై ణా ద్రుష్టి నిలుపుతాను ణా సమాదినించే నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తాను. నా పాదాలని ఆశ్రయించిన వారి చెంత నే..

Rs.150.00

Ramayanam

      పాఠకులకు మా నమస్కారాలు. భారతీయులకు పుజనియం, నిత్యపారాయణ పురాణం, ఆదికవి వాల్మీకి వక్కునించి అవతరించిన ఆదికావ్యం 'రామాయణం' మీ అభిమాన రచయితగా 50ఏళ్ళపాటు నన్ను, నా రచనలను ఆదరించి ప్రోత్సహించిన మీకు నా 'అర్ధసతబ్ద రచన సంవత్సర కనుక'గా సవినయంగా సమర్పిస్తున్నాను. యీ, 'రామాయణం' స్వీకరించండి ఆదరించాన్న్ద..

Rs.220.00

Maha Siva Puranamu

      ..

Rs.300.00

Devi Bhagavatham

      ప్రాధాన, ప్రస్తావన , నైమిశారణ్య వృత్తాంతము, నూతమహర్షి ఆగమనం, మహాశక్తి తత్వ నిరూపణ, వ్యనుడి సందేహం, శ్రీ దుర్గ ద్వాత్రం శాన్నాను మాలం, వ్యానుడికి దేవి ప్రన్న , దేవి చెప్పిన కాల పరిణామ క్రమము, శ్వేత వరాహ కల్పము పుట్టుక ,కల్పముల వివరణ, దేవీ- వ్యానుల సంభాషణం, ఒక కల్పారంభ వృత్త..

Rs.250.00

Arya Chanukay

      "తేరాగ దోచుకుపోవడానికి అది బంగారం కాదు ..... శాస్త్రం ".పరోహసంగా  బదులు పలికాదు చాణక్యుడు ."సరే …. తేరగా వద్దు పది గ్రామాలు యీనాoగా పారేస్తం ......"అలెగ్జాoడర్ మాట వింటూ తోకతొక్కిన  త్రాచులా లేచాడు చాణక్యుడు.  ..

Rs.150.00

Akhanda Daivika Vast..

      మేము ప్రచురించిన 'అఖండ రుద్రాక్ష' లక్షలాది పాఠకులకు ప్రశంసలు అందుకున్నది. ఈ గ్రంధము ద్వారా ఎందరో ఎన్నో విధాల ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారు. ప్రతినిత్యం ఫోన్ల ద్వార తమ సంతోషాన్ని పొందుతున్నారు. ఆ ఉత్సాహం ప్రోత్సాహాలతో మీ అందరికి ఉపయుక్తమైన యీ 'అఖండ దైవిక వస్తువులు' గ్రంధాన్ని మీ ముందుకు తెస్తున్నాం...

Rs.250.00