శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి కార్యక్రమాలలో అతి ప్రముఖమైనది శ్రీశ్రీ బులెటిన్‌. మరో ప్రపంచ మహాకవి విషయాలూ, విశేషాలతో వినూత్న శీర్షికల సమాహారం శ్రీశ్రీ బులెటిన్‌. ఇది త్రైమాస బులెటిన్‌. ఇది అమూల్యం.

శ్రీశ్రీ క్విజ్‌

501. 'శ్రీశ్రీ సాహిత్యాన్ని చదివితే సోమరికూడా శక్తిమంతుడిగా తయారవుతాడు' అన్న యువ సినీ కవి?

జ: శ్రీమణి

502. 'శ్రీశ్రీని చదవనోడు ఆయన గాలి సోకనోడు తెలుగునేలపై ఉండదనుకుంటా! నాపై ఆయన ప్రభావం కూడా ఉంది' అని చెప్పుకున్న నిరక్షరాస్య సినీ కవి ఎవరు?

జ: అందెశ్రీ...

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good