Buy Telugu Science Books Online at Lowest Prices.

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Ganita Sootralu

      ఈ బుక్ లో అన్ని స్థాయి విద్యార్ధులకు సంబందించిన సూత్రాలు పొందుపరచబడినవి. గణన చిహ్నాలు... భాజనీయతా సూత్రాలు... లాభ నష్టాలు ...మాత్రికలు... శేడులు... మొదలైనవి....

Rs.30.00

D.T.P

      ఈ పుస్తకంలో పేజి మేకర్, టూల్ బాక్స్, పేజి మేకర్ లో డిజైన్ కొన్ని, షార్ట్ కట్స్, ఫొట షాప్, టూల్స్, షార్ట్ కట్స్ గురించి ఉన్నవి,..

Rs.60.00

Computer Sastram Ner..

      ఈ పుస్తకంలో కంప్యూటర్ శాస్త్రం, డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం, విండోస్ ఎక్ష్ పి, యం.యస్.ఆఫీస్, యం.యస్.ఎక్సెల్, యం.యస్.పవర్ పాయింట్, యం.యస్.అక్షెస్, గురించి ఉన్నవి...

Rs.60.00

Computer Key Board S..

      In this book There is about Keyboard, Ms-Word, Ms-Excel,  Ms-Power Point, Ms- Access, Internet Explorer, Windows, Photo Shop, PageMaker, Corel Draw, Internet...

Rs.30.00

Computer Courslu Tel..

      కంప్యూటర్ అనేది ఈ రోజు మనవ జీవితాన్ని చాల ప్రభావితం చేస్తుంది. యల్.కె.జి., విద్యార్ది దగ్గర నుండి పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్, జాబు హోల్డర్స్.... ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కంప్యూటర్ తో అనుబంధం కలిగి ఉన్నవారే. అందు వల్ల ఈ పుస్తకంలో కొట్టగా కంప్యూటర్ కోర్స్లు నేర్చుకోవాలనే వారికీ ఏ కోర్సు దే..

Rs.60.00

Computer Beginners B..

      ..

Rs.25.00

Chemistry Formulas

      In this book atomic structure, chemical bonding, classification of elements in periodic table, chemicals used in industry,elements and its symbols etc.. ..

Rs.30.00

C (Language ) Nerchu..

       ఈ బుక్ లో 1. 'సి' నేర్చుకుందాం... 2. 'సి' ప్రోగ్రామ్ వ్రాయడం ఎలా ? 3. కండిషన్స్ ణి ఉపయోగించి ప్రోగామ్ వ్రాయడం ... 4. లూప్స్ .5. శ్రేణులు .6. కారెక్టర్ ఎర్రెస్ మరియు స్త్రింగ్స్. 7. యూజర్ డిఫైన్ద ఫంక్షన్స్ 8. స్ట్రక్చర్ మరియు యూనియన్స్ 9. యూనియన్స్, 10. పాయింటర్స్ .ఇంకా ఇత..

Rs.50.00

A Hand book of Maths..

      In this book .. Sings and symbols...Number Systems Kinds of Numbers,Arthemetic, Numbers and their properties, Fractions, Decimal Fractions, Measurements. Time and Distance.. Etc.. ..

Rs.30.00

Concepts of Physics ..

      Chapter 23-47 23. Heat and Temperature 24. Kinetic Theory of Gases 25. Calorimetry 26. Laws of Thermodynamics 27. Specific Heat Capacities of Gases 28. Heat Transfer 29. Electric Field and Potential 30. Gauss's Law 31. Capacitor 32. Electric Current in Conductors 33. Thermal & Chemical Effects..

Rs.192.00

Concepts of Physics ..

      Table of contents : 1. Introduction to Physics 2. Physics and Mathematics, 3. Rest and Motion, Kinematics, 4. The Forces, 5. Newton's Laws of Motion 6. Friction 7. Circular Energy 8. Work and Energy 9. Centre of Mass, Linear Momentum Collision. 10. Rotational Mechanics 11. Graviation, 12. Simp..

Rs.192.00

Physics Formulas

      ఈ పుస్తకంనకు సంబందించిన 6 వ తరగతి నుండి 10 వ తరగతి వరకు ఉన్న పాఠ్యాంశములలోని విషయాలను సమగ్రంగా పొందుపరచి రూపొందించటం జరిగింది. ఈ పుస్తకంనకు సంబందించిన 6 వ తరగతి నుండి 10 వ తరగతి విద్యార్ధుల కె కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్ధులకు మరియు అన్ని పోటీ పరీక్షలలో పాల్గొనే వారికి, అతి తక్కువ వ్యవధితో, అ..

Rs.35.00

Mathamatical Formula..

      ఈ బుక్ లో 1. సింబల్స్ 2. రోమన్ నంబర్స్, 3. మాసములు, 4. లాభ నష్టముల సూత్రములు, 5.వడ్డీ సూత్రములు కాలము- దూరము 7. సమాంతర చతుర్భుజాలు 8. క్షేత్ర గణితము. 9. వర్గాసమీకరణాలు 10. అవధులు 11. శ్రేడులు etc...

Rs.35.00

Ganita Darshini

      నూతన విద్యా విధానాలకు సిలబస్ కు అనుగుణం గా విద్యార్ధులకు పాఠ్యంశాల పై చక్కని అవగాహన్ కల్పించి వరుస క్రమంలో పాఠ్యాంశాల లేని ముఖ్య నిర్వచనాలను సూత్రాలను 6 ఫ తరగతి నుండి 10 వ తరగతి విద్యార్దులకు ఉపయుక్తమగునట్లు రూపొందించటం జరిగింది. ఎ పత్యంశాను పరిశీలించిన నూ ఆ పాఠ్యంశమునకు చ..

Rs.50.00

Chemistry Formulas

      ఈ పుస్తకమునకు సంబంధించి 6 వ తరగతి వరకు ఉన్న పాఠ్యాంశ ములలోని విషయాలను సమగ్రంగా పొందుపరచి రూపొందించటం జరిగింది. ఈ పుస్తకం 6 వ తరగతి నుండి 10 తరగతి వరకు విద్యారుదులకే కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్ధులకు మరియు అన్ని పూటే పరీక్షల లో పాల్గోనేవారికి, అతి తక్కువ వ్యవధి తో , అతి తక్కువ శ్రమతో, ఆత్మ విశ..

Rs.35.00

Manava Serira Nirman..

      నిజంగా సృష్టిలో ఓ అద్భుతం మానవ శరీర నిర్మాణం . సందేహాల మాయం 'మనదేహం'! ఓకే ఒక నిమిషం ప్రశాంతంగా అంతర్నిర్మిత అవయవాల గురించి ఆలోచించండి. ఓహ్! అద్భుతం !! ఒక అవయవం నుంచి మరో అవయవానికి అందే సూచనలు వాటి వెనుక అల్లుకున్న అవయవ సృష్టి... అర్ధంకానీ ప్రశ్న..

Rs.200.00

Vyapara Ganitam

      వ్యాపారం అంటే ఒక విధంగా ఇచిపుచుకోవడం. వ్యాపారి సరుకు ఇస్తాడు. కొనుగోలుదారుడు డబ్బు చేల్లిస్తాడు. లేదా ఓకే రైతు తానూ పండించిన సరుకునే వ్యాపారికి అమ్ముతాడు, దానికి తగిన వెలను ఆ వ్యాపారి నుండి పోనుడుతాడు. ఇలా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడంలో సరుకులు, వాటి విలువలు, సరుకుల రాశి , లాభాలు, నష్టాలు, కమిషను, వడ్డీ ర..

Rs.35.00

Sankhyalato Saradalu

      ఈ పుస్తకంలో సంఖ్యలతో సరదా, సహజ సంఖ్యలు, త్రిభుజ సంఖ్యలు, సరి సంఖ్యలు, బేసి సంఖ్యలు, చదర సంఖ్యలు, గుణిజ సంఖ్యలు, ప్రధాన సంఖ్యలు, సమగ్ర సంఖ్యలు, గుణిజ ప్రధాన సంఖ్యలు, పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు, కవల ప్రధాన సంఖ్యలు, స్నేహ సంఖ్యలు, క.సా.గు., గ.సా.భా., హలో పిల్లలు! మా కథ వినరూ! గురించి ఉన్నవి. ..

Rs.35.00

Mathematics Quiz

      This book contain 128 problems. The direct answer for these probems are given at the end of the section, keeping in view of one variety of people and the detailed answers with method of workings are provided at the end. I, Therefore, feel that this will serve the requirmen..

Rs.60.00

Gateway Of Maths

      The title of this book itself is self - explanatory of its contents. It is not exaggeration to say "There is no competitive examination without atleast one problem set on mathematics". In fact, in our day to day life mathematics plays a major role. Hence, it can be underst..

Rs.100.00