• సాహితివిమర్శలో ఒక ముఖ్య భాగమైన సాహిత్య సమీక్ష సామజిక ప్రయోజనం, రచనా శక్తిని అంచనా వేయటం అనే రెండు ప్రధాన సూత్రాలపై సాగాలి. అందుకు భిన్నంగా, వ్యక్తిగత ఇష్టానిష్టాలపై ఆధారపడి సాగుతున్న ఈ సందర్భంలో తెలుగు కథ సాహిత్యంపై నిర్మోహమాట మైన అభిప్రాయాలతో సాహిత్యం మీద, సామజికచలనసూత్రాల మీద అపారమైన విశ్వాసంతో ఎ.కె. ప్రభాకర్ రాసిన ఈ వ్యసాలు విమర్శనా రంగంలో కొత్త ఒరవడిని సృష్టించగలవని నమ్ముతూ.........  -వాసిరెడ్డి నవీన్.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good