వందేళ్ళ సాహిత్యంలో అపూర్వ ఘటనలు గురించి సేకరించి వివరించారు మువ్వల సుబ్బరామయ్య. ఈ సాహిత్య మరమరాలులో తారసపడే ప్రముఖులు రవీంద్రనాథ ఠాగూర్‌, సిస్టర్‌ నివేదిత, మైకేల్‌, గురజాడ అప్పారావు.....

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good