మా తెలుగు తల్లికి ఓ కథా మల్లెపూదండ 'రమణీయ కథలు'.

ఈ కథా సంకలనంలో మహోన్నత శిఖరాలు అధిరోహించిన గొప్ప కథకులు దగ్గరనుంచి తప్పటడుగులు వేస్తున్న కథకులు కూడా తెలుగు తల్లికి తమవంతు సేవలు అందించారు.

పాఠకులకు చక్కని కథలు అందించి అలరింప చేయాలన్న సదుద్దేశంతో ఈ 'రమణీయ కథలు' అందిస్తున్నాం.

Pages : 329

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good