మనిషి నిర్మించుకున్న కట్టుబాట్లు, మనిషి తయారుజేసుకున్న న్యాయశాస్త్రం నైతిక విలువల్ని, జీవన విధానాన్ని పరిరక్షిస్తాయా?

సమసమాజ నిర్మాణానికి ప్రముఖ రచయిత యండమూరి వీరేంద్రనాథ్‌ ఇస్తున్న కొత్త పిలుపు 'రక్త సింధూరం'.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good