ఏ దేశచరిత్ర చూచినా

ఏమున్నది గర్వకారణం?

నరజాతి చరిత్ర సమస్తం

పరపీడన పరాయణత్వం


ప్రశ్న : మహాకవి శ్రీశ్రీ శ్రీమంతుడేనట కదా?

జవాబు : అవును, శ్రీఎ అనంత సంపన్నుడు. అక్షర లక్షాధికారి. మాటల కోటీశ్వరుడు.

పేజీలు : 55

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good