రైతన్నలు, నేతన్నలు వంటి ఇతర వృత్తుల వారినీ, కుల వృత్తుల వారినీ, వారి ఈతి బాధల్నీ కవులు చాలా కాలంగా కావ్యబద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ, జాలర్లు, చాకళ్లు వంటివారు చాలా అరుదుగానే కవిత్వీకరించబడుతున్నారు. ఈ సంకలనం ఆ లోటును కొంత భర్తీ చేయడం అభినందనీయం.

ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో రాజకీయ వ్యవస్థ పాలనా వ్యవస్థల తీరు తెన్నులు కూడా ఈ సంకలనంలో చిత్రించబడ్డాయి. ఎన్నికల తంతులూ, రైతు రుణమాఫీ వంటి పాలకులు వాగ్దానాలు, రాజధాని పేరుతో రైతుల భూములచుట్టూ తిరిగిన రాజకీయాలు, ప్రాజెక్టులూ, ప్రణాళికలు వంటి ఇతరేతర అంశాలు వ్యాపార వర్గాలకు అనుగుణంగా ఎలా మలచబడ్డాయో ఎలుగెత్తి చెప్పిన కవలు గొంతులను ఈ సంకలనంలో వినవచ్చు.

- ఆచార్య మేడిపల్లి రవికుమార్‌

పేజీలు : 221

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good