ఇంత దుర్భర మహాభారత దేశంలో

రతనాల సీమగా పేరొందిన ప్రాంతంలో

నేటి మన గ్రామీణ జీవితం ఛిద్రమై

ఎంత దుర్భరంగా తయారైందో,

గ్రామాలకు గ్రామాలు ఎలా నిర్జన ప్రదేశాలై

పాడుబడిపోతున్నాయో,

ఆ భూములు బీళ్లై మరుభూములైపోతున్నాయో

కథలన్నిటా ఇదే విషయం.

అలాగని చెప్పిందే చెప్పటం ఉండదు.

ఏ కథను ఏ వ్యథను

మరో దానితో పోల్చేందుకు వీలు లేదు.

వేటికవే పఠితల మనసులలో

ప్రత్యేకమైన ముద్ర వేస్తాయి.

నేలను భూమితల్లిని నమ్ముకున్నవారేవిధంగా

నలిగిపోతున్నారో అన్నదే

ఈ కథల నిండా వస్తువు.

- పెద్ధిభొట్ల సుబ్బరామయ్య

Pages : 191

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good