ఆధునిక తెలుగు కథాసాహిత్యంలో ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారిదొక ప్రత్యేక స్థానం. కథా నిర్వహణలో వినూత్నమైన పంథాను ప్రవేశపెట్టారు. వ్యంగ్యం-పేరడీలన్న కాళ్ళతో అవి నడుస్తాయి. పదాల విరుపు, కొత్త కొత్త పదాల ప్రయోగాలన్న చేతులతో పాఠకులను అక్కున చేర్చుకొంటాయి వారి కథలు. రమణగారి చూపుకో ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ కళ్ళతో వారి కథలులోకాన్ని చూస్తాయి. టీన్‌ఏజ్‌ వాళ్ళ ఆలోచనలు గానీ, రాజకీయాల రఱరంగంకానీ, అప్పులివ్వడం, తీసుకోడం అన్న అంశాలుకానీ వస్తువులుగా తీసుకొన్నప్పుడు వాటన్నిటికీ ఒక చక్కని దార్శనికతను తయారు చేసుకొంటారు. ఆటి కనువైన పదజాలాన్ని సృష్టించుకొంటారు. వాటి ఆధారంగా అనుకూలమైన వాఆవరణాన్ని తయారుచేసుకొంటారు.

సాధారణంగా రమణగారి కథల్లోని వస్తువులు సార్వకాలికాలుగా ఉంటాయి. అందుకే ఆ కథలు ఎప్పటికప్పుడు నిత్యనూతనం అనిపిస్తాయి. రచయితలు సామాజిక మార్పును ఆశిస్తారు. అందుకు తమ రచనల ద్వారా తమ పాఠకవర్గాన్ని మేల్కొల్పాలని కృషి చేస్తారు. అలాగే రమణగారి పాఠకులు మధ్య తరగతి వర్గం. రమణగారు ఆశించిన మార్పు - ఏయే సామాజిక తాత్వికతలలో, ఎక్కడ రావాలో పాఠకులకు - ఇదిగో ఇక్కడ... ఇక్కడ అంటూ పనులు సాధించుకోగలమన్న ధైర్యం ఉంటుంది. ఉన్నత వార్గలకు డబ్బే అన్నీ సాధించి పెడ్తుందన్న ధీమా ఉంటుంది. ఈ రెండూ లేక కలలు భోంచేస్తూ, ఎవరన్నా తట్తే తప్ప లేవలేనిది మధ్య తరగతి. ఆ మధ్య తరగతిలో సామాజిక చైతన్య స్ఫూర్తి కలిగిస్తే సామాజిక రుగ్మతలు కొంతవరకన్నా తగ్గవచ్చని రమణగారి రచనాధ్యేయం. వీరివి పెద్ద కథలు. ఎమ్బీయస్‌ ప్రసాద్‌ సంపాదక బాధ్యత స్వచ్ఛందంగా నిర్వహించేందుకు అంగీకరించిన తరువాత ఈ కథారమణీయం-1. ఇది ప్రధమ సంపుటం. ఇందులో 8 అధ్యాయాలూ, 41 కథలూ ఉన్నాయి.- ఏటుకూరి ప్రసాద్‌.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good