పలికే సప్తస్వరాలలో తంత్రిని నేను

నర్తించే పాదాల మువ్వలు నేను

జాలువారిన అక్షరాల ఘంటం నేను

బ్రతుకును రంగుల్లో చిత్రించే కుంచెను నేను

నేను రైతు నాగలినే కాదు

సాలీల మగ్గాన్ని - కుమ్మరి సారెను

గౌడుల కత్తిని - మాదిగల ఆరెను

మంగలి కత్తెరను - జాలరి పడవను

సమస్త వృత్తుల పనిముట్టును నేను

పేజీలు : 88

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good