ఇందులో మహాత్మాగాంధీ జీవిత కథ, మహాత్మాగాంధీ బోధనల్లు, అహింస, క్రమశిక్షణ - విధి నిర్వహణ, దేవుడు - మతం, ధైర్యం - దృఢ విశ్వాసం, నమ్రత, ప్రేమ, విశ్వాసం - ప్రార్ధన, సేవ - త్యాగం, స్త్రీ, స్వేఛ్చ - ప్రజాస్వామ్యం, గాంధీజీ సూక్తులు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good