శ్రీనివాస్‌ చనిపోయి దశాబ్దం దాటినా వీరప్పన్‌ స్వగ్రామం 'గోపీనాధం' ఇవ్వాళ్టికీ శ్రీనివాస్‌ని దేవుడని పూజిస్తోంది. 1992 సంవత్సరం ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 'కీర్తిచక్ర' అవార్డును మరణానంతరం శ్రీనివాస్‌కి ప్రధానం చేశారు. శ్రీనివాస్‌ వర్తంతి నవంబర్‌ 10వ తేదీని అటవీశాఖ దేశ వ్యాప్తంగా 'అటవీ అమరవీరుల దినోత్సవం'గా జరుపుతోంది.

గాంధీజీ చెప్పిన 'ధైర్యవంతుల అహింస'కి, సజీవ ప్రతిరూపం శ్రీనివాస్‌ జీవితం.

ఆలస్యం కాలేదు ఇప్పటికైనా, ఇంతకాలంగా విస్మరించినా.. ఆంధ్రదేశం, ఆమాటకొస్తే యావత్‌ భారతదేశం - మన తరం మహావీరుడు శ్రీనివాస్‌ జీవితాన్ని, జీవిత సందేశాన్ని - గుండెలకి హత్తుకోవాలి, కిరీటంలా ధరించాలి.

'ఒక వీరప్నన్‌ నేడు తప్పించుకోవచ్చు, కానీ అటువంటి వీరప్పన్‌లు వందలకొద్దీ పుట్టుకురాకుండా చూడటం మనకర్తవ్యం' అని ఆరోజు శ్రీనివాస్‌ చెప్పిన మాటల అంతరార్థాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకించాలి....

పేజీలు : 74

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good