డా|| జానెట్‌ తన భర్త ఐజాక్‌ అసిమోవ్‌తో గడిపిన రోజులకి అర్థాన్నిచ్చిన అనేక అంశాలను ఈ గ్రంథంలో రాశారు.

ఇందులో తత్త్వం, మతం, లైంగికత, వైయక్తికమైన గుర్తింపు, బంధువులు, నిజాయితి వంటి లోతైన విషయాలతో బాటు, ప్రయాణాలు, వేసవి శిబిరం అనుభవాలు, ముప్ఫైల నాటి రోజుల్లో జీవితం, రచనా వ్యాసంగంలోని ఒత్తిడులు గురించి వారిద్దరి ఆలోచనలనూ, దృక్పథాలను ఆవిష్కరించారు. సృజన, ప్రజ్ఞ కలిగిన వారిద్దరూ చేసిన రచనల కంటె గొప్పదైన వారు కలిసి సాగించిన జీవనయాత్ర గురించి ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించని కొత్త కోణాలను వివరించారు.

పేజీలు : 235

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good