Buy Telugu Grammar Books Online at Lowest Prices. Books for Learning languages like English, Telugu, Hindi, Kannada, Tamil, Malayalam and others are available

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Muddoche Ammayilaku ..

మీ ముద్దు మురిపాల చిన్నారులకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులూ తాపత్రయపడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి వారుగా ఎదగాలని, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వాకిరి మంచి పేర్లు పెట్టి ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వారి కళ్ళలో అభినందన కలగాలని మీ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత న..

Rs.30.00

Muddoche Abbayilaku ..

మీ ముద్దు మురిపాల చిన్నారులకు అందమైన పేర్లు పెట్టాలని ప్రతీ తల్లిదండ్రులూ తాపత్రయపడతారు. మీ పిల్లలకు విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం రావాలని, వారు మంచి వారుగా ఎదగాలని, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని వాకిరి మంచి పేర్లు పెట్టి ఇతరులకు తమ పిల్లల పేర్లు వినగానే వారి కళ్ళలో అభినందన కలగాలని మీ పిల్లలు పెద్దయిన తరువాత న..

Rs.30.00

Modern Dictionary

It is a long felt desire of many a student to have a handy dictionary for day to day use in school or college. We feel proud in present-ing this dictionary, keeping in view the re-quirements of High School and College stu-dents. We tried to give meanings and defini-tions of words in full as it ..

Rs.75.00

Mini Tribhasha Nigha..

This dictionary is prepared keeping the problems of Hindi teaching in english medium school of Andhra Pradesh. In Very few schools of andhra pradesh. In very few schools Hindi is taught using translation method. While using translation method, it is found that the teachers and students are not wel..

Rs.40.00

Mini Dictionary

ఒక భాషలోని మాటలకూ సరైన అర్ధాలను తెలిపే పుస్తకాలను నిఘంటువులని, కోసలని అంటారు. నిఘంటువు వాళ్ళ ఒక పదం యొక్క అర్ధం తెలుసుకోవటంతో పటు, ఆ పదం నిర్దుష్ట స్వరూపం, వ్యుత్పతి, రూపాంతరాలు మొదలైన విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి. నిఘంటువు చూచే అలవాటు వల్ల భాషాజ్ఞానం పెంపొందుతుంది. ఈ నిఘంటువు నిర్మాణంలోను, ముద్రణలోని ..

Rs.27.00

Letus Learn Hindi

భారతీయులందరూ హిందీని నేర్చుకోన్నచో దేశంలోని అధిక సంఖ్యాకులతో సంబందాలు ఏర్పరచుకోవటం సులభం అవుతుంది. హిందీ తెలిసిన వ్యక్తీ వ్యాపార సంబంధాలు పెంచుకోగలడు.రాజకీయాలలో రాణించా గలదు. జాతీయ సమైక్యతను కృషి సలుప గలదు. ప్రతి వ్యక్తికీ కావ్యాల్లోనూ, నవలలలోనూ వాడబడే క్లిష్టమైన ,అలంకారములతో కూడిన హిందీ భాషనూ నేర్చ..

Rs.40.00

Hindi Essays

మన రాష్ట్రం లో 6 నుండి 10 వ తరగతి వరకు హిందీని అధ్యయనము చేయు విద్యార్ధుల, దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్ హిందీ ప్రచార సభ నిర్వహించు ప్రారంభ పరీక్షలకు హాజరగు విద్యారుదుల అవసరాలను ద్రుశితో పెట్టుకొని ఈ పుస్తకం రూపొందించ బడింది. దీనిలో 134 వ్యాసములు గలవు. ఈ పుస్తకం వివిధ వ్యాసరచన, వక్రుత్వపు ..

Rs.30.00

Grammer for Spoken E..

There are so many books on Spoken English in the market now. But they all seem to be mere translation from Telugu to English, but not based on grammar. It is a wrong notion that Spoken English does not re-quire grammar. GRAMMATICAL English conveys the correct idea of ones mind. Lest it sh..

Rs.27.00

English Nerchukundam..

ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడ్డానికి గాని, రాయడానికి గాని ఇంగ్లీష్ అక్షరాలూ ఎలా ఉంటాయో తెలియాలి. చదవడమే తెలియాలి. చదవడమే కాకుండా మాట్లాడడం సరియైన పద్దతిలో రాయడం కూడా తెలియాలి. అందువల్ల ఇంగ్లిష బొత్తిగా తెలియనివారికి, అక్షరాల పరిచయంతో మొదలు పెట్టి, పూర్తిగా బాగా రాయగలిగేటట్లు చేయడం యీ పుస్తకం యొక్క ముఖ్య ఉద్..

Rs.70.00

English - Telugu Dic..

The Dictionary of Verbs, English to Telug.0 with Past Tenses and Past-participles is a very very important book to the Students, Teachers, Schools, Office Staff, Officers, Offices, Libraries etc. There are a number of words, which are not known as verbs, but known as nouns only. There are verbs, o..

Rs.36.00

Baby Names

ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో పిల్లల పేర్లు వాటి మీనింగ్  ఇంగ్లీష్ లో ఇవ్వబడినవి. ..

Rs.50.00

Vruksha Shastra Nigh..

వృక్ష శాస్త్ర ఇంగ్లీష్ - తెలుగు నిఘంటువు...

Rs.70.00

Tribhashaa Dictionar..

నేటి మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల డిక్షనరీ లున్నా ప్రతిదానిలోనూ , చదువరుల అవసరాలను పూర్తిగా తీర్చలేని లోటుపాట్లు ఉంటున్నాయి. అది ద్రుష్టి లో వుంచుకొని ఈ త్రిభాషా డిక్షనరీ ని తయారు చేయించడం జరిగింది. మన ప్రాంతీయ భాషా తెలుగు, మన దేశ జాతీయ భాష హిందీ, అంతర్జాతీయ ఇంగ్లీష్ .. ఈ మూడు భాషల్లోనూ వివిరిగా వాడే పదా..

Rs.175.00

English Grammar & co..

Useful for SBI Clerical Exam, also for PO's , S.I., R.R.B., and other competitive Exams.. Part A - Articles... Prepositions... Tenses.... Active voice.. Passive Voice... Direct & Indirect speech... Conjuctions... Interjection... Question Tag... Spellings... sunonyms... Letter writing.. Passage Com..

Rs.125.00

Bowtika Shastra Nigh..

ఫిజిక్స్ ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - డిక్షనరీ ..

Rs.70.00

Rasayana Sastra Nigh..

..

Rs.100.00

Jantu Sastra Nighant..

..

Rs.70.00

Hindi Vyasaalu - Lek..

మన రాష్ట్రంలో 6 నుండి 10 వ తరగతి వరకు హిందీని అధ్యయనము చేయు విద్యార్దులు , దక్షణ భారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్ హిందీ ప్రచార సభ నిర్వహించు ప్రారంభ పరీక్షలకు హాజరగు విద్యార్ధుల అవసరాలను ద్రుష్టి లో పెట్టుకొని ఈ పుస్తకం రూపొందించ బడినది. దీనిలో 93  వ్యాసములు, 5 ఉత్తరాలు గలవు. దీనితో పాటు హిందీలో తరుచ..

Rs.36.00

Ganita Sastra Nighan..

..

Rs.70.00

English

English occupied a place of importance before India's independence. Even agter independence, it continues to play an important role in the various fields of life. In the present day world, it has become the key to success. The young men and women of our contry are naturally interested in masteri..

Rs.75.00