Buy Telugu Grammar Books Online at Lowest Prices. Books for Learning languages like English, Telugu, Hindi, Kannada, Tamil, Malayalam and others are available

Refine Search

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Spoken English & Eng..

      ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 'spoken english' పుస్తకాలకు కొదవ లేదు అలాగే, spoken english institutes కు కొరత లేదు. Spoken English ప్రస్తుతం ఒక 'Craze' అయిపొయింది. మన దేశానికీ పాలించిన ఆంగ్లేయులు పోతూ పోతూ వాళ్ళ భాషనూ మన దేశంలో వారు 'legacy'గ వదిలివేల్లరు. మనం దాన్ని వదల లేకుండా ఉన్..

Rs.125.00

Situational sentence..

      మా 'Sai Sree' Spoken English Institute లో నా సోదరుడు రవి తన అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను చెప్పటం జరిగింది. ఇవి సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎడో వ్దిధంగా ఉపయోగాపదేతట్లుగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మా స్టూడెంట్ కొంతమంది వాళ్ళ అభిప్రాయాలను తెలియచేసారు. ఈ 'SITUATIONAL SENTEENCES' సమాజంలోని అ..

Rs.40.00

Intermediate English..

      25 సంవత్సరాల ఆంగ్ల బాష బోధననుభావంతో హైస్కూల్ మరియు జూనియర్ కాలేజీ తెలుగు మీడియం విద్యార్దులు ఇంగ్లీష్ (భాషనూ) గ్రమ్మెర్ ను అర్ధం చేసుకొనుటలో ఎదుర్కొనే practical difficultiesను బాగా అవగాహనా చేసుకున్నాను. వాళ్ళకు కలిగే ఎన్నో సందేహాలను సైరియైన రీతిలో, సులభంగా అర్ధమయ్యేలా, తెల..

Rs.50.00

English Grammar

      ..

Rs.70.00

Effective English Sp..

      ..

Rs.50.00

Basic English Gramma..

      గత 3 సంవత్సరాలలో నేను S.S.C., Inermediate మరియు Degree Classes విద్యార్దుల కోసం తెలుగులో వివరంగా వ్రాసిన Grammar books (3) ను ఆదరించిన ఆంధ్ర ప్రజలకు, విద్యార్దులకు మరియు వాటిని ప్రచురించిన స్వాతి పబ్లిషర్స్  నవరత్న పబ్లిషర్స్ వారికీ నా కృతఙ్ఞతలు. నాకు నిరంతరం తమ అసిసు..

Rs.40.00

Telugu Vyasalu Lekha..

      ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియలో, వ్యాసము ప్రధానమైనది. ఆంగ్ల భాషా పరిచయము వల్ల నేడు తెలుగు బాషలో వ్యాసము అందచందాలు సంతరించుకొన్నది. ఈనాడు రచన వాజ్ఞ్యమునా వ్యాసము మకుటాయమానము. మానవుని మనోగాతభిప్రయములను, పరులకు చెప్పుటకు ఉపయోగించు ప్రక్రియయే వ్యాసము. "వ్యాసము" అనగా విభాజించుతాయని..

Rs.50.00

Telugu Vyakaranam

      ఈ పుస్తకంలో మొదటి ప్రకారము - వర్ణములు, రెండవ ప్రకరణము - పదములు, మూడవ ప్రకరణము - భాషా భాగము,  నాల్గవ ప్రకరణము - లింగములు వచనములు ధాతువులు తదితరములు, ఐదవ ప్రకరణము - సంధులు , ఆరవ ప్రకరణము - సమాసములు, ఏడవ ప్రకరణము - అలంకారములు, ఎనిమిదవ ప్రకరణము - ఛందస్సు, తొమ్మిదవ ప్రకరణములు వ్యుత్పత్తులు ఉన్నవి. ..

Rs.50.00

Telugu Sametalu

      అత్తా ఒకింటి కోడలే అడవికచిన వెన్నెల అడకత్తెరలో పోకచేక్కలాగా అడిగితెకాని అమ్మ అయిన పెట్టదన్నట్లు అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువ అడుగులోనే హంసపాదు..

Rs.50.00

Sulabhamga Tamil Ner..

      తమిళంలో అచులు 13 మాత్రమే కలవు. మన తెలుగులో మున్నటువంటి ఋ,ౠ అనే అక్షరములు తమిళ భాషలో లేవు. అనునది మాత్రమూ వాడుకలో ఉన్నది. యీ అనునది వక్యపొందిక మధ్యలో వత్తులు వచిఅప్పుడు కనిపిస్తూ వుంటుంది...

Rs.35.00

Sulabhamga Sanskrit ..

      భాషకు ప్రాణం అక్షరాలు-సంస్కృతంలో తెలుగు వర్ణాలతో గల కొద్దిపాటి భేదములను తెలుసుకుందాము. సంస్క్రు భాషలోని అక్షరాలు దేవనాగారిలిపిలోనే వ్రాయడం చేత ఈ భాషనూ నేర్చుకోవడం మరింత సులభంగా వుంటుంది...

Rs.40.00

Sulabhamga Hindilo M..

      భారతదేశంలో 14 పెద్ద భాషలు,  కొన్ని వందల చిన్న బాషలు వాడుకలో ఉన్నవి. భారతదేశ రాజ్యాంగంలో హిందీని జాతీయ బాషగ, అధికార బాష గా, అనుసందాన బాషగా గుర్తించడం జరిగింది. హిందీ ప్రచారానికై భారత ప్రభుత్వము,రాష్ట్ర ప్రబుత్వాలు ఎన్నో ప్రణాళికలు తాయారుచేసి అమలుజరుపుతున్నదీ. ఎన్నో స్వచంద  ..

Rs.200.00

Sulabhamga Hindi Ner..

      హిందీ మనకు జాతీయ బాష. ప్రతి విద్యార్ది మాతృభాషతో పటు హిందిబాషను నేర్చుకోవలసిన అవసరమేంతైనా వున్నది. ఆ కారణమూ చేతను పాఠశాలాలందు హిందీ బాషను భోదించుట జరుగుతున్నది. ప్రస్తుత పరిస్తితిలో హిందీ భాషనూ నేర్చుకొనుటకు అనేక అవకాశములున్నవి. ప్రచార సాధనాలు, వార్త పత్రికలూ ద్వార హిందీ భ..

Rs.50.00

Sulabhamga English N..

      ఇంగ్లీష్ భాష అంతర్జాతీయముగా ప్రాముఖ్యతను పొందిన భాష. ఇంగ్లీషు భాష మాట్లాడటమే గౌరవముగా భావించే ఈ రోజుల్లో ఆ భాషనూ నేర్చుకోవాలి, మాట్లాడాలి అనే కోరిక అనేకమందిలో కలగటం సహజం. కాని వారందరికీ పాఠశ్యాల చదువుకొనే అవకాశం ఉండదు. చదివినా ఇంగ్లీషు మాట్లాడటం రానివారి ఎక్కువమంది. అటువంట..

Rs.40.00

Samskrutandran Padak..

      మానవజాతికి నిత్యవసరమైన భాషను ఎప్పటికప్పుడు సంస్కరించుకుంటూ, సరిచేసుకుంటూ సబ్దజాలన్ని సంరక్షించుకోవలసిన బాధ్యత మనపై ఉంది. అనేక కోణాలలో సంస్కరించబడిన సంస్కృత భాష శబ్ద నిర్మాణంలోనూ. పరిరక్షణలో ప్రామాణిక సూత్రాలను నిర్మించుకుంది. ఏ శబ్దం ఎలా పుట్టిందో ఎందుకు పుట్టిందో వివరిచే నిరుక్తం, మరే భాషకు ల..

Rs.250.00

Physics Dictionary

      A book that lists and explains the meaning of words is known as dictionary. This dictionary is a treasure to posterity. Generally knowledge is acquired through the meaning of words. The intelligent and successful people, scientists, professionals develop extensive vocabula..

Rs.125.00

Naveena Vyasamanjari

      ప్రతి వ్యాసమునకు మొదటి శిర్షిక తప్పకయున్దవలయును. వ్యసరచనలో ముఖ్యంగా ఉత్పోఘతము లేక ఉపక్రమణ వ్యాస విషయము లేక ఉపసంహరణ లేక ముగింపు అను ముడంగము లుండును...

Rs.60.00

Mathamatics Dictiona..

      A book that lists and explains the meaning of words is known as dictionary. This dictionary is a treasure to posterity. Generally knowledge is acquired through the meaning of words. The intelligent and successful people, scientists, professionals develop extensive vocabula..

Rs.125.00

Khagola Sastram (Eng..

      My act of writing this book is rather adventurous and bold. As a Zoologist of long standing but greatly interested in astronomy also, I ventured into this field after an indepth study various aspects of universe or cosmos. Sevveral decades or even a century back Sri Gobb..

Rs.250.00

Hndi - English Dicti..

      Language Is a way of expressing one's ideas and feelings. The more languages we learn, the more number of people we can commuicate with. Hindi is our National Language. So it is imperative that we learn Hindi to integrate ourselves into one Nation. Hindi plays a pivotal..

Rs.250.00