20వ శతాబ్ధపు గొప్ప మేథావి ఐన్‌స్టీన్‌. గణితమే ఇతడి ప్రపంచం. ప్రయోగశాల లేకుండా తన మేథస్సుతో సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని ప్రచురించి నోబుల్‌ బహుమతి పొందాడు. జర్మనీలో పుట్టిన ఈ మేథావి నాజీ దురహంకారుల వల్ల పలుదేశాలలో తలదాచుకొని చివరికి అమెరికాలో స్థిరపడ్డాడు. తన గణిత సూత్రాల ద్వారా సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు రాబోతోందో ముందే చెప్పగా శాస్త్రజ్ఞులు ఆరోజు పరిశీలించి ఐన్‌స్టీన్‌ని ఆకాశానికెత్తగా అది నాప్రతిభకాదు; శాస్త్రవిజ్ఞానమే దానికి ఆధారమన్న సౌమ్యుడు. ప్రపంచశాంతి కొరకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు. ఈ పుస్తకం అతడి జీవితాన్ని పరిశోధనల్ని సామాన్యులకు కూడా అర్థం చేసుకొనే రీతిలో రాయబడింది.

పేజీలు : 147

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good