Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Panasaala

పానశాల ఉమ్రఖయ్యాము పారసీ రుబాయతులోని ముఖ్యమైన రుబాయీలకు అనువాదము ***** "కారే రాజులు, రాజ్యముల్ గలుగవే గర్వోన్నతిం జెందరే వారేరి సిరి మూటగట్టుకొని పోవజాలిరే యుర్విపై పేరైనన్ గలదే.... అని పోతన వాకొనెను అంతము లేని ఈ భువనకంత పురాతన పాంథశాల; వి శ్రాంతి గృహంబు నందు నిరు సంజలు రంగుల వాకిళుల్; ధరా..

Rs.50.00