Buy Telugu Children Story Books Online at Lowest Prices. Books about Panchatantra, Tenali Rama Krishna, Akbar Beerbal, Nasiruddin Shah, Vikram Betal and many more are available.

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Karuna Sri 4

         "లలిత సుగుణజాల !తెలుగుబాల ! " అంటూ ఆప్యాయంగా పిలుస్తూ , మీకిష్టమయ్యే మాటల్లో తేలిగ్గా , ఉండేటట్లు, బెదిరిపోకుండా , ముద్దు ముద్దుగా కొన్ని నీతులు , కొన్ని రహస్యాలు , కొన్ని అనుభవాలు చెప్పారు. వాటినన్నిటినీ శ్రద్ధ తో , ప్రేమతో చదివి అర్ధం చేసుకొని మరి వారు చెప్పినట్లు నడు..

Rs.390.00

Karuna Sri 3

       తెనుగుదనము వంటి తీయధనము లేదు ; తెనుగు కవుల వంటి ఘనులు లేరు ; తెనుగు తల్లి సాధుజనకల్పవల్లిరా లలిత సుగుణజాల ! తెలుగు బాల ! "తెలుగు బాల " తెలుగు  బాల లందరికి ముద్దుల చెల్లాయి . చెల్లాయిని చేతుల్లోకి తీసుకుని లాలిస్తే మీకు మంచి మాటలు చెబుతుంది . సూక్తులు వినిపిస్..

Rs.275.00

Kakaasurudu

      పిల్లల బొమ్మల పురాణ కథలు.....

Rs.20.00

Moonlight Stories

      We all know how badly Telivision, Cinema and Internet have damaged book reading. We also know how important it is to improve our knowledge, vocabulary and language skills. Besides, maturity in life come with exposure to the world and extensive thinking. In this regard the ..

Rs.60.00

Balala Bommala Panch..

      ఈ పుస్తకంలో మిత్ర పాప్తి, మిత్ర బేధము, కాక ఉల్లుకియము, లబ్ధ ప్రనంసం, అపరిక్షితకరత్వం, మరియు మొదలగు వాటి గురించి ఉన్నవి...

Rs.50.00

Panchatantram

      అనగనగా ఒక అడవి ఆ అడివిలోని జంతువులకి రారాజు సింహం , పింగళిక,దమనకులనే గుంట  నక్కలు ఆ రాజుకి నమ్మినబంట్లు , అడవిలోకి కాకతాళీయంగా చేరుకుంది. సంజీవాకం అనే ఎద్దు . ఆ ఎద్దుని చంపి దాని మాసం ఆరగిమ్చాలని ఆశపడాయి. నక్కలు రాజు ఆ ఎద్దుకి అభయం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఎద్దుని చపడానికి వేల్లేదు. కానీ ఎద్దు మాసం తి..

Rs.150.00

Arabian Nights Kadha..

      అధ్బుత శక్తులు, భూతాలు, రాజుల సహసగాధాలు, వ్యాపారస్తుల నౌకయనాలు - ప్రమాదాలు - శృంగార గాధలు ఒకటేమిటి ఈ అరేబియన్ నైట్స్ కథలు ఎన్నెన్నో అద్భుత, విచిత్ర కదల సమాహారం. అరబిక్ భాష నుండి ఫ్రెంచ్, ఇంగ్లీష్ తదితర పాశ్చాత్య భాషల్లోకి ఎన్నో అనువాదాలు వచ్చిన రిచర్డ్ బర్టన్ ఆంగ్ల అనువాదంగా ఎంచబడింది. ఈ తెలుగ..

Rs.500.00

Vikram Betal

      In This Book There Is About King Vikramaditya, Chandramathi, The Benevolent Boy, Vikram And The Supreme Sacrifice, Vikram And The Gambler, Vikram And Madhumalathi, True Love, The Real Father, Measure Of Honesty, Generosity, A Delicate Lady, An Ideal Husband, Four Stupid Sons, Vikram An Irrespo..

Rs.30.00

Tenali Rama Krishna

      In this book Tenali And the Goddess, Tenali Rama Become sthe court jester, Tenali Rama and his Cat, Tenali Rama and the Two thieves, Changing A black Dog To A white One , Tenali Subjugates A Wrestler's Arrogance, Tenali Rama and the Brinjal, Painting with a Difference, How Tenali Rama Saves Hi..

Rs.30.00

Manchi Poolu

      ఈ బుక్ లో 1. మంచి పూలు.. 2. సమానత... 3. ఆచరణ... 4. జాలిగుండె  .. 5.  మహాగీతం... 6. న్యాయపాలన 7. పఠనాశక్తి . 8. సత్యశీలత,...9. పట్టుదల... 10.  ఆశయం... 11. దీనజనోద్దరణ... 12 . విశాల హృదయం.. 13 . నిజాయితి ఇలా ఎన్నో అంశములు పొదుపరచ బడినవి. ..

Rs.25.00

Interesting Tales Fr..

      Panchatantra is a Sanskrit word which means "Five principles." The original Sanskrit text f "Panchatantra" was written by Pandit Vishnu Sharma around 200 BC, and contained a collection of popular tales. The Panchatantra Children Stories are fables based mostly on animals which always end with ..

Rs.30.00

Hitopa desa Kadhalu

      ఈ పుస్తకంలో "తోడేలు" అని అరచిన బాలుడు, పంచేంద్రియాల మద్య కలహం, పిల్లులు - పక్షులు, ధైర్యం గల బిచాగాడు, కొయ్య చెట్లు, దేవతలా - రాక్షసులు, ప్రేమ - కాలము, గర్విష్టి అయిన ఎర్ర గులాబీ, రోడ్డు మద్యలో బండ రాయి, పొట్ట మీద తిరుగు బాటు, స్వార్ధ పరుడు, చక్రవర్తి యొక్క విత్తనం మొదలగున..

Rs.25.00

Fairy Tales for Kids

      ఈ బుక్ లో 1. భూతాలూ, చెప్పులు కుట్టీవాడు, 2. నాలుక తెగిన పిచ్చుక, 3. ముగ్గురు సోదరులు 4. ఎలుకలు, వాటి అల్లుళ్ళు 5. ఆదుకున్నవాడు 6. ప్రాట్రూడ్ అనే అమ్మాయి 7. ముసలి సుల్తాన్ 8. కుందేలు భార్య , 9. తాత, మనవడు, 10/ ముగ్గురు నల్లని రాజకుమార్తెలు 11. నీటి దేయం. ౧౨. ఒక రైతు, ధనవంతురాలైన అతని భార్య,,....

Rs.25.00

Esaf Kadhalu

      ఈ పుస్తకంలో దొంగ - హుటలు యజమాని, డేగ, పిల్లి, ఆడపంది, దుప్పి, పసువులసల, కుందేళ్ళు దాని స్నేహితులు, కప్పలకు రాజు కావలి, సింహము, ఎద్దు, మడత, గుడ్లగూబ, మనుష్యుడు, బాలుడు, గాడిద, నక్క, కాకి, మనుష్యుడు, భూతం, నక్క, దోమలు, మేకల కాపరి, అడవి మేకలు, గాలి, సూర్యుడు, గుర్రం, వేటగాడు,..

Rs.25.00

Arabian nights Kadha..

      ఈ పుస్తకంలో వర్తకుడు, భూతం, మొదటి వ్రుధుని కదా, రెండవ వ్రుధుని కదా, అల్లా ఉద్దిన్ - అద్భూత దీపం, సింద్బాద్ యొక్క ఏడూ సముద్ర యనలు, ఒక స్త్రీ, అయిదుగురు ప్రియులు, ఆలీబాబా - నలభై దొంగలు, కలలోనే ధనికుడైన వ్యక్తీ, నిద్రించే వ్యక్తీ, నిద్ర మేల్కొన్న వ్యక్తీ, మూడు వందల మంది ధైర్యవంతులు, చాల వరుసలు గల..

Rs.25.00

Akbar Birbal (Englis..

      In this book 1. How Akbar met birbal 2. Birbal Goes to Heaven 3. The best Vegetable of all 4. Birbal's Khichdi. 5. the Miser And his  Pot , Everything Happens for the Best , The most Intelligent and The most foolish, etc.. ..

Rs.30.00

Aesop's Fables

      In This Book The Thief And The Innkeeper, The Eagle, The Cat, And Wild Sow, The Stag In The Ox-Stall, The Hare With Many Friends, The Frogs Desiring A King, The Lion And The Bull, The Grasshopper And The Owl, The Man, The Boy, And The Donkey,  The Fox And The Crow, The Man, The Boy, And The Do..

Rs.30.00

Wonderful Stories of..

      Contents : 1. The value of friendship 2. The Pride of an Ass. 3. The Greedy Lion 4. The Crane and the Wolf 5. The Wolf and Shepherd 6. Two Frogs 7. A Wolf in a Goat's Skin 8. queen Sheba and a Monkey 9. A Strange Tree 10. The Proud Peacock 11. the King and Spinder 12. Unit..

Rs.60.00

The Selfish Giant an..

      in this Contents : 1. The Selfish Giant 2. The Diamond Necklace. 3. Gift of Magi...

Rs.35.00

The Magic Fish and O..

      In this Contents : 1. Little Red Riding Hood. 2. The Magic Fish. 3. The Wooden Doll...

Rs.35.00