జీవితం పత్తిచేలో దిష్టిబొమ్మై నన్ను భయపెడుతోంది. రక్తాన్ని తనఖాపెట్టి చల్లిన మందుల్లో హృదయం గిడసబారి తాటాకు తెగుల్తొ నిలువునా ఎండిపోయింది. రేపటి కోసం కన్న కల పింజలు పింజలుగా గాల్లో తేలిపోతోంది. సాలు సాలుకు మళ్ళించిన చెమట కాలవలకు నిఖార్సయిన వెల చెప్పడానికి మల్ల గుల్లాలు పడుతున్నారు. దారప్పోగులతో చేసిన శరీరపు మాంసపు ముద్దలకి ఏ ఆర్థిక సూత్రాలకి అందని విలువ కడుతున్నారు. లోకం సిగ్గును కప్పే మాకు సిగ్గు బిళ్ళంత గుడ్డ కూడా కరువవుతోంది. వాడు మాత్రం వెచ్చని దూది పరుపుల్లో దూరి ఖండాంతర లావాదేవీల లాభాల్ని గుణించుకొంటున్నాడు....

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good