'రాత్రి చనిపోయింది బాలుడు కాదు'' అన్నాడొక వ్యక్తి. ''వృద్ధుడు గానీ వృద్ధురాలు గానీ అయి వుంటుంది''. అన్నాడు రెండో మనిషి, ''కాదు నిశ్చయంగా వృద్దుడే'' అన్నాడు మూడో వ్యక్తి. ముగ్గురిలో కనీసం ఒకరు నిజమూ, ఒకరు అబద్ధమూ చెపుతుంటే, చనిపోయిందెవరు ? వృద్ధుడా ? బాలుడా ? వృద్ధురాలా ?

''పని చేసే కొద్దీ మరింత అభివృద్ధి చెందే అవయవం మెదడొక్కటే.'' అన్నాడు ఐన్‌స్టీన్‌. పాలిష్‌ చేసిన బూట్లు ఎందుకు మెరుస్తాయి ? రెండు + రెండు / రెండు ఎంత ? ఎడిసన్‌ తయారుచేసిన మొదటి బల్బు ఇప్పుడెక్కడ వుంది ? కోళ్ళు గొర్రెలకు రెట్టింపు. వాటి తలల మొత్తం 99. ఏవేవి ఎన్నెన్ని ?

పిల్లల్లో లెక్కలు, విజ్ఞాన శాస్త్రాల పట్ల భయం తగ్గించి ఉత్సాహాన్ని పెంచే పుస్తకం ఇది. చార్టర్డ్‌ ఎకౌంటెంటుగా, ఎన్నో ఇంటర్య్వూ బోర్డుల్లో మెంబరుగా ఉన్న అనుభవంతో, ఏ ప్రశ్నలకు ఎలా సమాధానాలు చెప్పి ఉద్యోగం సంపాదించాలో వివరిస్తూ, యువకుల్లో లేటరల్‌ ధింకింగ్‌ని పెంచటానికి చక్కటి లెక్కల రూపంలో శ్రీ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్‌ తయారు చేసిన అంతరంగ వికాస పుస్తకం ఈ బేతాళ ప్రశ్నలు.

సాయంత్రం పూట కుటుంబమంతా సరదాగా కలిసి కూర్చుని ఆడుకోవడానికి ఎన్నో ఇంటెలిజెంట్‌+ఫన్నీ పజల్స్‌తో మొదడుకి వ్యాయామం నేర్పే ఇటువంటి పుస్తకం ఇంతవరకూ తెలుగులో రాలేదని చెప్పటానికి ఏ సందేహమూ లేదు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good