కళ్ళముందు కనిపించే జన జీవితం అలా ఎందుకుందో, సమకాలీన స్తానిక సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ సంక్షోభాల, సంఘర్షణల నేపథ్యంలో విమర్శకు పెట్టటం ఆయన కథా వస్తువు.

ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం కథాభూమిగా, ఉత్తరాంధ్ర సామాన్య జనం కథా నాయకులుగా వారి భాష, యాస, తన శైలిగా ఆవాహన చేసుకొని ఘనమైన ఉత్తరాంధ్ర సాహిత్య వారసత్వానికి మేలైన ప్రతినిధిగా ఆవిర్భవించిన 'కథా'నాయకుడు అట్టాడ అప్పల్నాయుడి ఈ కథా సంపుటం సామాజిక జీవితానికి కళాత్మక ప్రతిఫలనం.

ఈ కథా సంపుటిలో ఓ తోట కథ, వాళ్లు, క్షతగాత్ర గానం, షా...!, బతికి చెడిన దేశం, ప్రత్యామ్నాయం, గయిరమ్మ, యుద్ధం, దెయ్యపు భరోసా! అనే 9 కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు  : 116

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good