ఈ సంచికలో....

వామపక్ష భావజాల సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం

జయగీతి (గేయం)

నేను కమ్యూనిస్టు ఎలా అయ్యాను?

తెలుగుజోదుల కత్తి (గేయం)....

ప్రజాకళారూపంగా బుర్రకథ

క్విట్‌ ఇండియా (గేయం)

ది సెజ్‌ (కథ)

స్లమ్‌డాగూ - ఆస్కారూ (సినిమా సమీక్ష)... ఉన్నాయి.

పేజీలు : 144

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good