ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన రచయితలకే నోబుల్‌ బహుమతి దక్కుతుంది. ఆ బహుమతి దక్కినవారిలో కొంతమంది రచనల నుండి మేలిమి కథలను స్వీకరించి, కథా సంకలన రూపంలో తెలుగు పాఠకులకు అందించారు రచయిత్రి శ్రీమతి జి.లక్ష్మి.

ఆమె ఎంచుకున్న రచయితలు, రచయిత్రులు ప్రపంచం నలుమూలలకు చెందినవారు. అందులో థామస్‌ మాన్‌, పెరల్‌ ఎస్‌ బక్‌, టాగోర్‌, సింక్లెయిర్‌, నైపాల్‌, లెస్సింగ్‌, రెమాంట్‌ లాంటివారు మన దేశ పాఠకులకు కూడా బాగా పరిచితులే. ఇరవై మంది రచనల నుండి ఇరవై కథలు అనువదించి 'నోబెల్‌ కథలు'గా అందించారు లక్ష్మి.

Pages : 158

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good