ఈనాడు తెలంగాణ ప్రజలు దశాబ్దాలుగా కన్న కల సాకారమైంది. నూతనంగా ఆవిర్భవించిన తెలంగాణా అన్ని రంగాలలో కొత్త చైతన్యంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో - దీక్షా దక్షతలతో ముందుకు వెళ్ళడం వెనక పలువురి కృషీ - త్యాగం దాగి వుంది. గత చరిత్రనూ, వనరులనూ - వలసలనూ, నాటి స్థితిగతులనూ జనజీవిత సరళులనూ - అణచివేతలనూ, ఆందోళలనూ అంచనా వేసుకోందే ముందుకు సరైన దిశలో సాగలేం. అందుకు ఇలాంటి నాటి గ్రంథాల ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. వీటిని పునర్ముద్రించి అందుబాటులోకి తీసుకురాంది - నాటి మేథావులు, చరిత్రకారులు పడిన శ్రమ నేటి తరానికి అర్థంకాదు. ఎంతటి వ్యతిరేక పరిస్థితుల మధ్యనైనా బలమైన రాజకీయ వ్యవస్థను సైతం ఎదిరించీ తమ జీవితాలను పణంగా పెట్టి సాధించిన పరిశోధన; వెలుగులోకి పలు అంశాలను తెస్తూ - తెలుగుజాతి స్ఫూర్తిమంతానికి వారు ఎంత దోహదం చేశారో అవగాహన చేసుకోలేం. నిజమైన గతం తెలియంది భవిష్యత్‌ రూపకల్పన అర్థవంతం కాదు. అభివృద్ధి లక్ష్యాల అంచనాను సరిగా నిర్థారించుకోలేం. ఆ పునాదుల బలం మీదనే భవిష్యత్‌సౌథం నిర్మితం అవుతుంది.

అందుకు ఆదిరాజు వీరభద్రరావుగారి 'మన తెలంగాణము' గ్రంథం ఉపయోగపడ్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good