తెలంగాణలో అగ్రకులాలలో మాత్రమే ఆర్ధిక సమానత్వం సిద్దంచగా , కోస్తాలోని వెనుకబడిన కులాల్లోనూ, రాయలసీమ లోని, అన్ని వర్గాల ప్రజల్లోనూ ఆర్ధిక అసమానత్వమే తాండవిస్తుందని 'కోరాదోగినీ' అంతర్జాతీయ ఆర్ధిక నిపుణతా విధానం 'గినీ కోఎఫిషియంట్ ' ఆధారంగా, జస్టిస్ శ్రీ కృష్ణ కమిటీ నివేదిక విశ్లేశిస్తుంది. తెలంగాణ అభివృద్దిని దిగువ వర్గాల ప్రజలకు అందకుండా ఈ ఆధిపత్య వర్గమే కైంకర్యం చేసిందని కూడా ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. ఆ కారణంగానే తెలంగాణలో వెనుకబాటు తనం యధాతధంగా నిలబడి ఉంది. ఈ లోపలి దొంగ ఆటకట్టించడం ఎలా ? తెలంగాణతో పాడు సీమ, కోస్తాలలోని వెనుకబాటు తనానికి విరుగుడు ఏమిటి ? మేధావులైన ప్రజలే సమాధానాలు రాబట్టాలి. మూడు ప్రాంతాలలో నెలకొన్న పరిస్థితులకు కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ పరిశార మార్గాలని కమిటి తన నివేదికలో సూచించింది. వాటి కన్నా మెరుగైన పరిశారాలు కనుగొని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజల మనోభావాలనూ గౌరవించే అవకాశం ప్రజలముందు ఉంది. మనసుపెట్టి ఆలోచించే వారికి ఈ పుస్తకం ఒక సహాయకారి అవుతుంది. ఆలోచిద్దాం రండి ! గెలుపు ప్రజలందరిది కావాలి ! 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good