నా కామెడీ కథానికలంటే చిరకాల మిత్రుడు వేదగిరి రాంబాబుకి చాలా ఇష్టం. ఆ ఫలితమే ఈ పుస్తకం. షుమారు గత ముప్ఫై అయిదేళ్ళ మధ్య పబ్లిష్ అయిన కామెడీ కథలు కొన్ని ఎన్నుకొన్నాం!
వీటిల్లో కొన్ని కథలు చదువుతూంటే అప్పటి లైఫ్ ఇలా- ఇంత భయంకరంగా ఉండేదా అనిపిస్తే - ఇప్పటి కథలు అప్పటికీ, ఇప్పటికీ కామన్ మేన్ లైఫ్లో పెద్ద మార్పేం లేదు అనిపిస్తాయ్. దీనర్థం ఈ ముప్ఫయ్ అయిదేళ్ళ స్పేన్లో మనం సాధించిన అభివృద్ధి కేవలం పాప్యులేషన్, సెల్ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు ప్లస్ టెర్రరిజం! అంతకంటే ఎక్కువేం కనబడటం లేదు.
అందుకే అప్పటికి ఇప్పటికి 'హ్యూమర్'లో పెద్ద తేడా ఏం రాలేదు. మనకు కావలసినంత వినోదం అందించే రాజకీయ బఫూన్లు అప్పటికీ ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు. వాళ్ళు మనకందించే తుగ్లక్ పరిపాలన మనకు ఎవర్గ్రీన్ హాస్యం అందిస్తూనే ఉంటుంది.
ఈ కథల్లో - తెలుగు కథను ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఉంచి కాపాడుతున్న డాక్టర్ వేదగిరి రాంబాబుకి ఎంతో సరదా కలిగించే కథ 'పెగ్ నెంబర్ త్రీ'ని చేర్చటం నాకూ చాలా హాపీగా ఉంది.
తను ప్రేమించిన తెలుగు కథా యజ్ఞాన్ని ఎన్ని ఒడిదుడుకు లెదురయినా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిస్తూన్న వేదగిరి రాంబాబుకే ఈ కామెడీ కథలు అంకితం. - యర్రంశెట్టి శాయి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good