ఐరిష్‌ రచయిత జేమ్స్‌ జాయిస్‌, బ్రిటీష్‌ రచయిత్రి వర్జినియా ఉల్ఫ్‌, టాల్‌స్టాయ్‌ రచనలను మానవ చరిత్రలోనే ఉత్తమ కళాఖండాలుగా వర్ణించారు. మన జాతిపిత మహాత్మాగాంధీకి ఇష్టమైన రచయిత టాల్‌స్టాయ్‌. వారిద్దరి మధ్య ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు కూడా నడిచాయి.

విషాద సంగీతం మరికొన్ని కథలను అనువాదం చేసినవారు  'ఆర్వియార్‌'.

ఈ పుస్తకంలో

యిద్దరు హుస్సార్లు

కొలబద్ద

విషాద సంగీతం

స్వామి సేర్గియ్‌

విందునాట్యం తరువాత అనే 5 కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు : 272

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good