గౌతమ్‌ రచయిత. అతని రచనలను అభిమానించే విరాజి పరిచయమై ఎంతో సన్నిహితమవుతుంది. అతని రచనలకు ఆమె ఊపిరి. అతను మంచి రచయిత కాగలడని ఆమె విశ్వాసం. ఆమె వ్యక్తిత్వం, సంస్కారం అతన్ని ఎంతగానో ఆకర్షిస్తాయి. విరాజి ప్రోత్సాహంతో పది రోజుల్లో నవలరాసి పోటీకి పంపిస్తాడు గౌతమ్‌. ఆ నవలకు మొదటి బహుమతి వస్తుంది. బహుమతిగా వచ్చిన డబ్బుతో డ్యాన్స్‌బ్యాలే తయారు చేస్తున్నారు గౌతమ్‌, విరాజి.

బ్యాలే కొద్దిరోజులుందనగా విరాజికి అపెండిసైటీస్‌ వస్తుంది. ఆపరేషన్‌కు డబ్బులేదు. ఇక తప్పనిసరై, డబ్బు కోసం 'నాదముని' మధ్యలో వదిలేసిన సీరియల్స్‌ పూర్తి చేస్తున్నాడు గౌతమ్‌. ఈ విషయం తెలిసి విరాజి షాక్‌ తింటుంది. గౌతమ్‌ ఉన్నతిపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న ఆమె ఇతను చెప్పిన కారణాన్నికూడా వప్పుకోదు. గౌతమ్‌ అంటే విరాజికి ఏహ్యభావం కలుగుతుంది. విరాజి లేకుండా తను తనుగా ఉండలేకపోతున్నాననే సంఘర్షణ ప్రారంభమౌతుంది గౌతమ్‌లో. ఈ సంఘర్షణ పర్యవసానం ఏమిటో... విరాజి చదివితే తెలుస్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good