బ్రిటీషు మహా సామ్రాజ్యాన్ని

గడగడలాడించిన గండరగండడు

గాజుకళ్ళ పెద్దలు గుర్తించని

అసలుసిసలు జాతీయవీరుడ

అల్లూరి సీతారామరాజు

చరిత్రాత్మక పోరాట గాథ

చరిత్రకెక్కని కొత్త కోణంలో

ప్రామాణికంగా, నిష్కర్షగా

ఎం.వి.ఆర్‌.శాస్త్రి

విలక్షణ నిజనిర్ధారణ

విప్లవవీరుడు

అల్లూరి సీతారామరాజు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good