తెలివితేటలు విజయానికి కొంత మేరకే ఉపయోగపడతాయి. ఇది వింటే కొంత ఆశ్చర్యం కల్గినప్పటికి ఇది శాస్త్రీయంగా రుజువైన నిజం. వాస్తం ఇతా తేడా అల్లా ఆ తెలివి తేటలను ఉపయోగించే విధానంలోనే అంటే ఈ తెలివితేటలు ఒక టూల్ కిట్ లాంటిది. అనేక రకాల పనిముట్లు ఉన్నప్పటికీ దేనిని యందుకు ఎలా ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో తెలియకపోతే అది నిరుపయోగమే కదా మెకానిక్ దగ్గర పనిముట్టు అందుకని పని మొదలెట్టేది అలాగే మన దగ్గర తెలివితేటలు  వుంటే సరిపోదు. అవి ఎందుకు , ఎలా ఉపయోగించాలో ముందు తెలియాలి. ఇది తెలియకే చాలా మంది తమ దగ్గరె ఉన్న టూల్ కిట్ ణి ఉపయోగించలేక పరాజితులౌతున్నారు. విజేతలు ఆ కిట్స్ ని ఉపయోగించుకొని కావాల్సిన పనులు చక్క బెట్టేస్తున్నారు. మరి దాని మాన్యువల్ ఎక్కడ ఉంది. దానిని ఎలా ఆచరణలో పెట్టాలి. అన్నదే రహస్యం. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good