జీవితాన్ని, సమాజాన్ని సవ్యంగా, సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అనువైన మనో విజ్ఞానాన్ని తెలుగు ప్రజల ముంగిటకు తెచ్చిన తొలి తెలుగు మనోవిజ్ఞాన మాస పత్రిక 'రేపు' వ్యవస్ధాపకులు, తెలుగు ప్రజల ఆలోచనా ధోరణులను అమితంగా ప్రభావితం చేస్తున్న రచయిత చల్లగుళ్ళ నరసింహారావు.

వ్యక్తిత్వ వికాసపు మూల సూత్రాలను తమ తమ జీవితాల్లో ఎలా అన్వయించుకోవాలో తెలియజేస్తూ, అపూర్వ విజయాలు  సాధించిన వారి నిజఅనుభవాలను పరిచయం చేస్తూ, సాధారణ జీవితాలను గడిపే వారిని అమిత శక్తివంతులుగా మార్చివేసే అద్భుత గ్రంథం 'విజయీభవ'. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good