విజ్ఞానశాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞాన దీపిక ఆధునిక ప్రపంచాన్ని ఎలా ముందుకు నడుపుతుందో మరియు మన రోజువరీ జివితాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. సాంకేతిక చట్టాలు, ఆవిష్కరణలు, భూమి, సౌరవ్యవస్ధ, స్పేస్‌ టెక్నాలజీ మరియు ఇంకా మరెన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాల గురించి నేర్చకోంది.

ఇటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పొందండి?

1. ప్లాస్టిక్‌ ఎప్పుడు కనుగొనవడింది?

2.  రాళుళ ఎందుకు గట్టిగా ఉంటాయి?

3. డిజిటల్‌ టెక్నాలజీ అంటే ఏమిటీ?

మరియు ఇంకా ఇలా ఎన్నో..

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good