పట్టుదలతో పదును పెట్టుకున్న ప్రతిభతో, కలిసి వచ్చిన అదృష్టాన్ని అంది పట్టుకుని, నవ్విన నాపచేను పదును చేసి దండిగా పండించుకొన్న అభాగ్య యువకుడి ఆత్మకథ. ఉత్కంఠ కలిగిస్తూ, పట్టుగా సాగే రసభర రచన ఈ ''విధి విన్యాసాలు''

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good