విచిత్ర పక్షులు, వింత జంతువుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వారికి అత్యద్భుతమైన పాపులర్‌ సైన్స్‌ పుస్తకం.

పక్షుల, జంతువుల ప్రియులు తప్పక చదవాల్సిన పుస్తకం.

పక్షులలో కూడా బద్దకస్తులు వుంటాయా?

మాట్లాడే పక్షులు వున్నాయా? మేకులు మింగే పక్షి వుందా?

కోపం వస్తే మొహంమీద ఉమ్మివేసే జంతువు వుందా?

గబ్బిలం ఆడవాళ్ళజుట్టులో చిక్కుకుంటుందా?

మొగుడ్ని కొంగుకు ముడివేసుకున్న చేప సంగతి విన్నారా?

గూడుకట్టి పెళ్ళాన్ని తేచ్చుకునే చేప సంగతి విన్నారా?

కాటు వేసే ముందు వార్నింగ్‌ ఇచ్చే పాములుంటాయా?

ముంగిస పామును ఎలా చంపుతుంది?

పాములు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాయా?

పాములు తరుచు నాలుకను బయటకి తీస్తాయెందుకు?

ఇలాంటి పక్షుల, జంతువులకు సంబంధించిన ఎన్నో ప్రశ్నల - జవాబులకు మీరు చదవాల్సిన పుస్తకం విచిత్ర పక్షులు - వింత జంతువులు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good