ఈ పుస్తకంలో ''నా పది సంవత్సరాల ఇంజనీరు'' జీవితంలో గృహనిర్మాతలు అడిగిన అన్ని సాంకేతిక పరమైన సమస్యలు, వాస్తుపరమైన సమస్యలకు సమాధానాలు ఇవ్వటం జరిగింది. సిమెంటు నాణ్యత ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఎలాంటి స్టీలు  కొనాలి? ఇసుక, ఇటుక మొదలైనవాటి నాణ్యత ఎలా తెలుసుకోవాలి? అనే విషయాలతోపాటు, క్యూరింగ్‌ ఎన్నిరోజులు చేయాలి? సెంట్రింగ్‌ ఎప్పుడు తొలగించాలి? అనే సాంకేతిపరమైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వటం జరిగింది.

..అలాగే ఎన్నో వాస్తుపరమైన అంశాలలో గృహస్తులకు ఉండే అనుమానాలను నివృత్తి చేస్తూ వివరాలు పొందుపరచడం జరిగింది...

ఈ పుస్తకంలోని ప్రతి ప్లానుకు వాస్తు వివరణతోపాటు, ఖచ్చితమైన వాస్తుపరమైన సింపుల్‌ ఎలివేషన్‌, ఖచ్చితమైన మెటీరియల్‌ అంచనాలను ఇవ్వటం జరిగింది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good