బాల్య వివాహాలను రూపుమాపాలనే దృఢసంకల్పంతో ఎన్ని అవరోధాలు అడ్డొచ్చినా, సాహసంగా తన లక్ష్యం కోసం చేసిన యామిని చివరికేమైంది? - సజాతి ధృవాలు

జీవితమంతా బ్రహ్మచారిగా, విలాస పురుషుడిగా కాలం వెళ్లబుచ్చుతున్న రాజశేఖరం జీవితంలో హఠాత్తుగా మార్పు రావడానికి కారణమేమిటి? - పోలీసు మామయ్య

ఇంకా ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన కథలెన్నో ఈ సంపుటిలో వున్నాయి.

పేజీలు : 148

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good