నిరంకుశ నిజాం గుండెల్లో

''ఖబడ్దార్‌! ఖబడ్దార్‌!! నైజాం పాఇదుషా హే!''

అంటూ తెలంగాణా జనగర్జన మార్మ్రోగే కవితా సంపుటి 'వజ్రాయుధం'

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good