స్ధలం కొనుగోలు దగ్గర నుండి గృహ ప్రవేశం వరకు మీకు చేయూత

బ్యాంకింగ్‌ ఋణాల గురించి వివరంగా ఈ పుస్తకంలో తెలియజేయబడింది. ఇంజనీరింగ్‌ విషయాలు, వాస్తు విషయాలు, మోడల్‌ ప్లాన్‌ మెటీరియల్‌ అంచనాలతో, ఎలివేషన్లతో సవివరంగా వివరించబడింది ఈ ''వాస్తు రీత్యా 100 పని రోజుల్లో మన ఇల్లు మనమే కట్టుకుందాం'' పుస్తకంలో.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good