ఐటీ.. ఈ తరానికి కలల పంట, హోదా అంతస్థు, సంపాదన, గైరవం _ ప్రతి ఒక్కరూ ఊహించుకునే చిత్రమిది. కాని నాణేనికి రెండో వైపున ఎదురీతలెన్నో, చదువు, సీటు, ఉద్యోగం, ప్రమోషన్, స్థిరత్వం, కుటుంబం అన్నీ సమస్యలే. మానసిక వేదనలు, సామాజిక సంక్షోభాలు, రాజకీయ నాటకాలు వెంటాడుతున్న నీడలు. ప్రేమ, పెండ్లి.. గజిబిజి. వ్యాపార సంస్కృతి మోసుకొస్తున్న ఒంటరితనం, విచ్చలవిడితనం. జవాబుల్లేక మిగిలిపోతున్న అనేకానేక ప్రశన్నలు..
యువతరంలో ఉద్బవిస్తున్న నూతన సంఘర్షణలు. ఈ సంఘర్షణలో నుండి పుట్టుకొస్తున్న నూతన భావాలు.. ఆ భావాలకు ప్రతీకలుగా మరో కొత్త తరం. పాత, కొత్తల మధ్య అఘాతం. ఈ సంధి యుగంలో మంచి మార్గం కోసం అన్వేషణ.
ఈ భావ సంఘర్షణల ప్రతిబింబమే ''వికసిత'' సామాజిక పురిటిగడ్డలో ఉద్బవించి, వికసించిన పరమళం.. నిత్య, అక్షయ్, రాజమౌళి, ఆకాశ్, ఆశ్రిత.. ఇలా ఎన్నో పాత్రలు. వర్తమాన వీచికలు. చదవండి.. రచయిత 'వీయస్సార్, కాలమిస్ట్, జర్నలిస్ట్. ఆధునిక సమాచార యుగానికి ప్రతీక..

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good