ఆ దేశంలో ఇంటికి వచ్చిన అతిధి మూడు రోజులకి మించి బస చేస్తే ఆ సంగతి ప్రభుత్వ రిజస్టర్‌లో నమోదు చేయాలి!
ఆ దేశంలో నిరసనగా లక్షల మంది ఆడ, మగ నగ్నంగా సముద్ర స్నానం చేసారు!
ఆ దేశంలోని మేధావులందరినీ విందుకి పిలిచి చంపేసారు!
ఆ దేశంలో నాలుగు లక్షల మంది యూదులని చంపిన డెత్‌ ఫేక్టరీ ఉంది!
యూరప్‌లో ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్ట్‌ పాలనలో ఉన్న అలాంటి దేశాలైన ఈస్ట్‌ జర్మనీ, చెక్‌ రిపబ్లిక్‌, స్లోవేకియా, ఆస్ట్రియా, హంగరీ, పోలండ్‌ దేశౄలని ఆగస్ట్‌ 2011లో పదకొండు రోజుల పాటు సందర్శించి, మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి రాసిన ట్రావెలాగ్‌ ఈస్ట్రన్‌ యూరప్‌.  జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌, ప్రయాణాలు ఇష్టపడే వారిని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షిస్తుంది.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good