తెలుగు వ్యాసరచన 

'తెలుగు వ్యాసరచన' అను పుస్తకంలో చక్కటి వ్యాసములు పొందుపర్చడమైనది. దీనికి సరళమైన భాష ఉపయోగించడం జరిగింది. పుస్తకంలో పొందుపర్చిన వ్యాసములన్నీ నేటి సమకాలీన పాఠ్య ప్రణాళిక సంబంధమైనవి. దీనికి తోడు సామాజిక సంబంధ విషయములపై కూడా వ్యాసములు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పుస్తకము మాధ్యమిక పాఠశాల మరియు కళాశాల విద్యార్ధులకు ఎంతో ఉపయోగకరము. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good