నూరు తెలుగు వ్యాసాలు పోటీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే యువత కోసం...
అయితే కొద్దిలో కొద్దిగా నైనా తీర్చాలనే తపన తో ఈ వ్యాసాలు రాయడం జరిగింది. పూర్తిగా సరళమైన , వ్యవహారిక భాషలో వ్రాసిన రచయితకు కృతఙ్ఞతలు తెలియజేస్తూ , తెలుగు పెద్దల జీవితాల గురించి సమగ్రమైన సమాచారాన్ని అందించిన రచయితకు ధన్యవాదములు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good