దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. ఈ తెలుగు తియ్యందనాలు టీచర్లకు, విద్యార్ధులకు, వృత్తి విద్యల ఎంట్రన్స్‌ పరీక్షలకు తయారవుతున్న వారికి ఉపయోగపడుతుంది.

భక్తి రస పద్యములు, శ్లోకములు వ్రాయబడినవి. ఈ విధంగా పవిత్రను సంతరించుకున్నది ఈ పుస్తకం. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good