Buy Telugu Puranas Online at Lowest Prices. Ramayanam, Maha Bharatham, Bhagavatham, 18 puranas, Ithihaasas, Vedas are also available.

Product Compare (0)
Sort By:
Show:

Dasarathi Rangachary..

హిమవంతం ప్రకృతి సౌందర్యానికి పుట్టిల్లు. హిమాలయానికి హిమాలయమే ఉపమానం. మేము హిమాలయాలను మూడుసార్లు దర్శించుకున్నాం. సెలయేళ్ళు, పిల్లనదులు, వాటి పరుగులూ, వాటి ప్రయాసలు మనసును కేరింతలు పెట్టిస్తాయి! ప్రయాగ అంటే నదుల సంగమం. రుద్ర ప్రయాగ కాళ్లకు బంధాలు వేస్తుంది, కదలనివ్వదు. అలకనందనది అతడువ..

Rs.200.00

Rajaji Ramayanam

       (" చక్రవర్తి తిరుమగన్ " అను తమిళ గ్రంధానువాదం ) • సాహిత్య అకాడమీ బహుమతి పొందిన గ్రంధం •                     ఎంతకాలం గంగానదీగోదావరీకావేరీ ప్రవహిస్తూ ఉంటాయో, అంతకా..

Rs.250.00

Seetaramanjaneya Sam..

 ''శ్రీరామాంజనేయ'' సంవాదం. ఇది నిజమా ? అని గురువుగార్ని ఒక శిష్యుడు అడుగుతాడు. ''లేదు'' అనేకంటే, అతని అనుమానంలోని ఆంతర్యాన్ని గుర్తిస్తారు. ఎందుకంటే .. అతనే ''గురువుగారూ! వశిష్టులవారు, రాములవార్కి ''యోగం'' గురించి చెప్పినట్లు విన్నాను. పై కథనమనేసరికి.....ఆలోచించి సమాధానమిస్తారు. నిజానికిది '..

Rs.350.00

Gnaneswari Bhagavatg..

 ఇప్పటివరకు గీతకు వెలువడినన్ని వ్యాఖ్యానములు సాధారణముగా మరే కొద్ది గ్రంథములకో వెలువడియుండును. గీతకు గల వ్యాఖ్యానము లన్నింటియందును యీ జ్ఞానేశ్వరితో సాటివచ్చు వ్యాఖ్య మరొకటి యుండబోదు. ఏ ప్రత్యేక సాంప్రదాయమునకూ సమన్వయపరచి వ్యాఖ్యానింపకపోవుటే యిందలి ప్రత్యేకత. అన్నివిధములగు సాంప్రదాయములకు అతీతుడై యథార్ధ..

Rs.300.00

Srimannarayaneeyamu

నారాయణ భట్టతిరి రచించిన సంస్కృత స్తుతికావ్యం శ్రీమన్నారాయణీయం. ఇందులో మొత్తం 1036 శ్లోకాలున్నాయి. ఇది వంద దశకాలుగా విభాగించబడింది. ఒక్కో దశకంలో పది లేక 12 వరకూ శ్లోకాలుంటాయి. ఈ పవిత్ర గ్రంథం క్రీ||శ|| 1586లో రచించబడింది. ఇది 18000 శ్లోకాలతో వున్న భావగత పురాణానికి సంగ్రహ రూపం. ..

Rs.120.00

Sridevi Bhagavatamu

శ్రీదేవి భాగవతము (పన్నెండు స్కంథముల సంగ్రహ వచనములో)ను రచించారు రొంపిచర్ల శ్రీనివాసాచార్యులు..

Rs.150.00

Sri Puripanda Ramaya..

మూడు ధార్మిక గ్రంథాలు ''ఒకే సమాహారం''గా వెలువడటం పుస్తకరంగ చరిత్రలో ఇదే ప్రధమం. ఆ మూడు 1. ఇతిహాసం (శ్రీమద్రామయణము), 2. ధర్మశాస్త్ర ప్రబోధం (శ్రీమహాభారతం), 3. భక్తిరస ప్రధానం (శ్రీమద్భాగవతం). రామాయణ, భారత, భాగవతాలు వివిధ రచయితల ఆలోచనా తరంగాల్లో, మూడు వేర్వేరు పరిమాణాల్లో - విభిన్న ధరల్లో లభ్య..

Rs.195.00

Purana Darsanam

'పురాణం'' అంటే అతిప్రాచీనమైనదని అర్ధం. వైదికయుగంనాటి విషయాలు త్రేతాయుగ ద్వాపరయుగాల విషయ వివరణనిచ్చే గ్రంథాలను పురాణాలు అంటారు. మనకెన్నో పురాణాలు వున్నాయి. భగవాన్‌ శ్రీవేదవ్యాస మహర్షి వ్రాసినవిగా చెబుతున్న పురాణాలు పద్దెనిమిది ! వీటినే ''అష్టాదశ పురాణాలు'' అంటారు. పురాణాలను యథాతథంగా చదవటం కుదరదు. అ..

Rs.150.00

Ashtadasa Puranamulu

పురాణములు పదునెన్మిదినీ వ్యాసమహాముని రచించెను. వ్యాసుడను వా డొక్కడుకాదనియు, అదియొక పీఠమనియు, ఆ పీఠమునెక్కిన మహనీయుడు వ్యాసుడనబడుచుండుననియు కొందరందురు. ఏది యెట్లున్నను మన భారతీయ సంస్కృతిని తీర్చిదిద్ది గ్రంథరూపముగా నొనరించిన వ్యాసభగవానుడు భారతీయులకు సర్వదా పూజనీయుడు. వేదసారమై ''పంచమ'' వేదమనబడు..

Rs.150.00

Mahaa Bharatamlo Mut..

"పంచమవేదం"గా పిలువబడే భారతంలో ఎన్నో కథలు, నీతులు, ధర్మసూక్ష్మాలు,... ఎన్నో ఎన్నెన్నో కలిసి మెలిసి వున్నాయి. కథ - కథలో దుర్మార్గం, ఆవేశకావేషాలు ఎన్నో చదువుతున్న కొద్ది దరిశనమిస్తాయి. భీష్ముల వారు, విదురుడు - ధర్మస్వరూపాలుగా కనబడితే, "ధర్మం" మూర్తీభవించిన "ధర్మరాజు" కనుపిస్తాడు. కృప, ..

Rs.150.00

Sri Venkateswara Swa..

      సచిత్ర నిత్య పారాయణ గ్రంధం  ..

Rs.300.00

Sree Bhagavadgeeta

      ..

Rs.300.00

Sampurna Ramayanam

      రామాయణం ఓ మహా గ్రంధం. ఇనాడు మూలా గ్రంధాన్ని చదివే ఓపిక, చదివి అర్ధం జేసుకోగల బాష జ్ఞానం బహు కొద్ది మందికే ఉంది. కలంతో పటు మనుషులు, మనుషులతో బాటు మనస్సులు మార్పును అభిలశించడం సహజం. శ్లోకాల నుంచి, పద్యాల నుంచి, చందాసు నుంచి ... కవిత సాగరం చిలి పయపయలుగా ప్రవహించింది. ..

Rs.100.00

Ramayanam

      పాఠకులకు మా నమస్కారాలు. భారతీయులకు పుజనియం, నిత్యపారాయణ పురాణం, ఆదికవి వాల్మీకి వక్కునించి అవతరించిన ఆదికావ్యం 'రామాయణం' మీ అభిమాన రచయితగా 50ఏళ్ళపాటు నన్ను, నా రచనలను ఆదరించి ప్రోత్సహించిన మీకు నా 'అర్ధసతబ్ద రచన సంవత్సర కనుక'గా సవినయంగా సమర్పిస్తున్నాను. యీ, 'రామాయణం' స్వీకరించండి ఆదరించాన్న్ద..

Rs.220.00

Mahabhagavatam

      భాగవతం ఓ మహా గ్రంధం. ఇనాడు మూలా గ్రంధాన్ని చదివే ఓపిక, చదివి అర్ధం జేసుకోగల బాష జ్ఞానం బహు కొద్ది మందికే ఉంది. కలంతో పటు మనుషులు, మనుషులతో బాటు మనస్సులు మార్పును అభిలశించడం సహజం. శ్లోకాల నుంచి, పద్యాల నుంచి, చందాసు నుంచి ... కవిత సాగరం చిలి పయపయలుగా ప్రవహించింది. ..

Rs.100.00

Maha Siva Puranamu

      ..

Rs.300.00

Devi Bhagavatham

      ప్రాధాన, ప్రస్తావన , నైమిశారణ్య వృత్తాంతము, నూతమహర్షి ఆగమనం, మహాశక్తి తత్వ నిరూపణ, వ్యనుడి సందేహం, శ్రీ దుర్గ ద్వాత్రం శాన్నాను మాలం, వ్యానుడికి దేవి ప్రన్న , దేవి చెప్పిన కాల పరిణామ క్రమము, శ్వేత వరాహ కల్పము పుట్టుక ,కల్పముల వివరణ, దేవీ- వ్యానుల సంభాషణం, ఒక కల్పారంభ వృత్త..

Rs.250.00

Astadasa Puranalu

      సంస్కృతంలో వేదవ్యాసుడు పురాణ సృష్టి చేసాడని ప్రతీతి. వేద విభాగం చేసిన వ్యాసుడే, వేదాలు అందరికి అర్ధం కావని-వాటిలోని ధర్మ చరన సర్వులకు ఎరుకపడాలని పౌరాణిక గాధలు రూపొందించినట్లు మన విజ్ఞుల ఉవాచ. ఒకానొక ఐతిహ్యాసం ప్రకారం - వేదాల కంటే పురాణాలే పురతనమనే వారు లేకపోలేదు. గీర్వాణ..

Rs.250.00

Ramayana (Sanshipta ..

      ఇంగ్లీషు, భాషా శాస్త్రంతోపాటు విభిన్నమత గ్రంథాలమీద పరిశోధన డా.వెన్నెలకంటి  ప్రకాశంగారి ప్రత్యేకత. భగవద్గీతను తెలుగులో గీతాగానం పేరుతో పాటరూపంలో రాశారు. దానిని దూరదర్శన్‌ వాళ్లు చిత్రీకరించారు. శ్రీమతి వెన్నెలకంటి రాజ్యలక్ష్మి (1950) ఆమంచర్ల నటరాజన్‌గారి అమ్మాయి. ఆమె వ..

Rs.70.00

Mahabharatam

         ప్రపంచ సాహిత్యంలోనే ప్రాచీనమైన మహేతిహాసాల్లో ఒకటి వ్యాస మహాభారతం. ఈ ఇతిహాసంలో మన ఊహకు అందే మానవ సహజమైన ప్రతి భావోద్వేగమూ – ప్రేమ, అసహ్యం, ఈర్ష్య, అసూయ, ప్రతీకారం, ద్రోహం, వాత్సల్యం, క్షమ – వర్ణితమైంది. మహాభారతం కేవలం ఒక యుద్ధగాథ మాత్రమే కాదు. మానవ అస్తిత్వాన్ని గురించిన అద్భుతమైన ఆలోచనలతో న..

Rs.150.00